Universitatea ROMÂNO-GERMANĂ

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundaţiei Universitare Pentru Integrare Europeană, avănd ca unic fondator, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, cu caracter pur ştiinţific si scop non-profit.

Denumirea instituţiei şi conţinutul specific al curriculei universitare au fost concepute avându-se în vedere şansa valorificării puternicei tradiţii regionale a relaţiilor cu spaţiul cultural şi ştiinţific european pe filiera germană.

Ideea a fost primită cu deosebit interes de către reprezentanţii comunitaţii germanilor din România precum şi de către reprezentanţii statului german în România care şi-au oferit oficial şi şi-au manifestat, an de an, sprijinul efectiv pentru realizarea acestui model de cooperare academică europeană.

Universitatea a fost înfiinţată şi cu acordul întregii comunităţi academice sibiene, care a înteles să colaboreze exemplar în realizarea proiectului unui oraş universitar de elită, puternic individualizat în peisajul academic naţional.

Conceptul fundamental al înfiinţării şi existenţei instituţionale a Universitatii Româno-Germane din Sibiu conţine ideea după care realitatea şi calitatea integrării europene a României depinde nu numai de nivelul pregătirii profesionale a viitorilor specialişti ci, mai ales, de capacitatea acestora de a asimila sistemul de valori ale civilizaţiei europene contemporane, de abilitatea de a comunica şi intra ţn competiţie directă, de pe poziţii de egalitate de şanse, pe piaţa europeană a profesiei alese.

Curricula universitară cuprinde, în acest sens, studiul intensiv, adaptat specificului fiecărei facultăţi şi obligatoriu, pe parcursul a 500 de ore anual, timp de minim trei ani, al limbii germane precum şi a cel puţin înca o limbă de circulaţie europeană, conceput pe trei niveluri: începători, intermediari şi avansaţi. În mod complementar se oferă studiul facultativ a încă două limbi străine precum şi o gamă variată de cursuri extrauniversitare de limbă si cultură a unor state europene. Planurile de învăţământ ale tuturor specializărilor universitare cuprind, de asemenea, studiul obligatoriu, intensiv şi aplicativ, al diferitelor tehnici şi programe de operare pe calculator, absolut necesare exercitării profesiei la acest început de secol şi mileniu.

Datorită consolidării instituţionale interne şi a relaţiilor externe demarate cu prestigioase Universităţi din Germania şi alte state europene, începând cu anul 2004 sunt proiectate, pentru specializările de profil juridic şi economic, şi cursuri cu limba de predare germană sau franceză, concepute şi susţinute, prin colaborarea cadrelor didactice proprii cu personalităţi academice din cadrul Universităţii Eberhard-Karls din Tuebingen – R.F. Germania si Universităţii din Rennes I, Franta.

Însuşi examenul de admitere vizează o selecţie calitativă şi individualizată a viitorilor studenţi prin organizarea unei etape eliminatorii, în care candidaţii susţin un interviu în limba româna şi într-o limbă straină la alegere şi, o a doua etapă, constând fie dintr-o selecţie pe baza mediei de bacalaureat fie dintr-o proba de aptitudini. Sunt preferaţi candidaţii cu o personalitate complexă, siguri pe ei, ambiţioşi şi cu rezultate bune la invatatură, cunoscători de limbi străine şi computer, cu prezenţă de spirit, deschişi, prezentabili.

Universitatea funcţionează cu autorizaţie din partea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, acordată atât la nivel instituţional cât şi individual pentru toate specializările universitare din structura acesteia. Începând cu anul 2000 a fost demarată şi procedura de acreditare din partea Consiliului Rectorilor din R.F.Germania, astfel încat să se realizeze, în cel mai scurt timp cu putinţă, compatibilizarea procesului de învăţământ cu cel al instituţiilor academice europene şi cu cel din Germania în special, precum şi recunoaşterea reciprocă a studiilor şi diplomelor în sistemul european al creditelor transferabile.

Din anul 2005 Universitatea Româno-Germană din Sibiu este ACREDITATĂ, prin Legea nr. 115/2005 publicată in M.Of. 393 din 10.05.2005.

Pentru toate aceste motive, înca de la data înfiinţării sale, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, şi-a stabilit, ca deziderat fundamental, deviza:

” R O-G E R – C A L I T A T E A     F A C E    D I F E R E N Ţ A ! „

Specializări:

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINTE ADMINISTRATIVE

Studii licenţă:

  • Drept
  • Administraţie publică

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE

Studii licenţă:

  • Management
  • Marketing
  • Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Finanţe şi bănci
  • Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

FACULTATEA DE INGINERIE

Studii licenţă:

  • Inginerie economică în domeniul electric,electronic şi energetic

 

Pagina web a universităţii: http://www.roger-univ.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s